Twitter BDFallas Facebook de BDFallas

Volver a Ejercicios

Galería Sección 8ª Infantil 2007

Barraca - Columbretes

Lema: "Els Chiquets I la Naturalea"
Artista: Joaquín Martí Fernández
Premios: Sección: 1º - Ingenio y Gracia: 1º


Costa y Borras - Agustina de Aragon

Lema: "Donant la Nota"
Artista: Francisco Jiménez Rodero
Premios: Sección: 2º


Canal Navarres - Vall Albaida

Lema: "El "Cangur" del Futur"
Artista: Ramón Espinosa Aguilar
Premios: Sección: 3º


Pelayo - Matematico Marzal

Lema: "Bosc Encantat"
Artista: José Manuel Felip Gómez
Premios: Sección: 4º


Vidal de Cañelles - Sanchez Coello

Lema: "Tic - Tac"
Artista: José Vicente Cebrián Minguet
Premios: Sección: 5º


L´Alguer - Ingeniero Rafael Janini

Lema: "Les Menines"
Artista: Andreu Girona González
Premios: Sección: 6º


Doctor Manuel Candela - Avenida del Puerto

Lema: "L´Ilusió Dels Regals"
Artista: Francisco Javier Ribes López
Premios: Sección: 7º


Benicadell - San Roque

Lema: "¡Quina Circulació Animal!"
Artista: Ramón Banaclocha Rausell
Premios: Sección: 8º - Millor Ninot Sección: Sí


Plaza de la Tienda

Lema: "Anem a Jugar"
Artista: Alberto J. Ribera Fernández
Premios: Sección: 9º


Mariano Benlliure - Acequia de Tormos

Lema: "L´Encant del Bosc"
Artista: Diego Palacios Pérez
Premios: Sección: 10º


Poeta Altet - Benicarlo

Lema: "Naturalea"
Artista: Daniel Barea Ortíz
Premios: Sección: 11º


Bolseria - Tros Alt

Lema: "Quina Bogeria a L´Illa de Bolseria"
Artista: Federico Felici
Premios: Sección: 12º


Sierra Martes - Miguel Servet

Lema: "La Granja"
Artista: Enrique Andrés Alandi
Premios: Sección: 13º


Avenida Dels Tarongers - Universidad Politecnica

Lema: "Vixca la Música"
Artista: Pablo Jesús Ovejero Galindo
Premios: N/A


Barraca - Travesía Iglesia Rosario

Lema: "Fil de Seda - Fil D´Amor"
Artista: Juan José García López
Premios: Ingenio y Gracia: 3º


Grup Peixcadors - El Perellonet

Lema: "Un Dia en la Naturalea"
Artista: Rafael Planells Alagarda
Premios: N/A


Isaac Peral - Mendez Nuñez

Lema: "La Primavera"
Artista: Raúl Capella Claramonte
Premios: N/A


Juan de Aguilo - Gaspar Aguilar

Lema: "¡¡ de Cine!!"
Artista: Antonio Añón Sabater
Premios: N/A


Manuel Arnau - Cruz Cubierta

Lema: "Cap al Deport Olímpic"
Artista: Pedro Simarro Fernández
Premios: N/A


Marques Montortal - Berni Catala

Lema: "La Fira"
Artista: Antonio Fornes Quijano
Premios: Ingenio y Gracia: 2º


Mosen Sorell - Corona

Lema: "Corona Per L´Aire"
Artista: Marisa Falcó Couchoud - Paco Pellicer Brell
Premios: N/A


Plaza de la Moreria

Lema: "La Nostra Mar"
Artista: Rosa María Blasco Furió
Premios: N/A


Plaza Lope de Vega

Lema: "Històries I Llegendes"
Artista: José Jarauta Navajas
Premios: N/A


Poeta Llorente

Lema: "Un Bon Passat Porta Un Bon Futur"
Artista: Juan José García López
Premios: N/A


Seneca - Poeta Mas y Ros

Lema: "L´Amistat"
Artista: Francisco Xavier Bonilla Silvestre
Premios: N/A