Twitter BDFallas Facebook de BDFallas

Volver a Ejercicios

Galería Sección 5ªA 2007

En Plom - Guillen de Castro

Lema: "Poc a Poc....¡Farem Croc, Croc!"
Artista: Francisco Borja Ripollés
Premios: Sección: 1º


Nador - Milagrosa

Lema: "Canvi Climàtic"
Artista: José Miguel Ballester García
Premios: Sección: 2º - Ingenio y Gracia: 3º


San Ignacio de Loyola - Jesus y Maria

Lema: "Cine Per a Tots"
Artista: Francisco Juan Navarro
Premios: Sección: 3º


Chiva - Francisco de Llano

Lema: "Rosegadors"
Artista: Francisco de Paula Vizcaíno Palacios
Premios: Sección: 4º


Tres Forques - Cuenca - Perez Galdos

Lema: "La Falla que Fa Quaranta"
Artista: Daniel Jiménez Zafrilla
Premios: Sección: 5º - Millor Ninot Sección: Sí


Calvo Acacio

Lema: "Posa´T la Careta"
Artista: Santiago Ferrer Vicent
Premios: Sección: 6º


Puebla del Duc - Benipeixcar

Lema: "La Bona Cuina"
Artista: Enrique Andrés Alandi
Premios: Sección: 7º


Manuel Arnau - Cruz Cubierta

Lema: "Política I Polítics"
Artista: José Ramón Espuig Escrivá
Premios: Sección: 8º


Manuel de Falla - Avenida Tamarindos

Lema: "Eixos Fills"
Artista: Lorenzo Fandos Ayoro
Premios: Sección: 9º - Ingenio y Gracia: 1º


Ingeniero Manuel Maese - Cristóbal Llorens

Lema: "¡Per Tutatis!"
Artista: Sergio Edo Llopis
Premios: Sección: 10º


General Llorens - Félix del Río

Lema: "Al Só que Ens Toquen"
Artista: Manuel Sebastiá Tomás
Premios: Sección: 11º


Avenida Burjasot - Joaquin Ballester

Lema: "Turisme "Pa - Tós""
Artista: Francisco Javier Ribes López
Premios: N/A


Avenida Burjasot - Sierra de Agullent

Lema: "Tendències"
Artista: Francisco Xavier Bonilla Silvestre - José Miguel Ballester García
Premios: N/A


Cadiz - Denia

Lema: "Primavera"
Artista: Vicente Santiago Biot
Premios: N/A


Calabazas - en Gall

Lema: "La Moda Loca"
Artista: Carlos Simón Rondón
Premios: N/A


Campamento - la Yesa

Lema: "Atre Món"
Artista: Miguel Banaclocha Rausell
Premios: N/A


Conchita Piquer - Monestir de Poblet

Lema: "Anem a Trompades"
Artista: Vicente López Gallego
Premios: N/A


Dr. Peset Aleixandre - en Guillen Ferrer

Lema: "El Barri"
Artista: Antonio Sales Asián
Premios: N/A


Fermin Galan y Garcia Hernandez - Primavera

Lema: "Primavera"
Artista: Vicente Santiago Biot
Premios: N/A


Fray J. Rodriguez - Pintor Cortina

Lema: "Gateries de Barri"
Artista: Vicente Torres Sánchez
Premios: N/A


Industria - Santos Justo y Pastor

Lema: "De Caça I Peixca"
Artista: Vicente Albert García
Premios: Ingenio y Gracia: 2º


Plaza Luis Cano

Lema: "Vivenda Jove"
Artista: José Luís Pérez Ballester
Premios: N/A


Plaza Rio Segura - Horno de Alcedo

Lema: "Anem a Fer la Mar"
Artista: Vicente López Gallego
Premios: N/A


Sevilla - Denia

Lema: "Quina Parella"
Artista: Enrique Burriel Morro
Premios: N/A